Aktualności

AMAZONKI W SEJMIE

Na zaproszenie posła Jarosława Górczyńskiego w Sejmie RP gościły Panie z ostrowieckiego Stowarzyszenia “Amazonki”. 30 – osobowa grupa zwiedzała budynek parlamentu po raz pierwszy.  Panie miały możliwość obserwowania obrad z galerii Sali Posiedzeń Sejmu, spotkały się z Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą oraz posłem Tadeuszem Iwińskim. Wycieczka, co podkreślały “Amazonki” wywarła ogromne wrażenie.