Aktualności

PYTANIE O “SCHETYNÓWKI”

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP w dniach 26 – 28 października poseł Jarosław Górczyński  złożył pytanie w sprawach bieżących skierowane do Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące „Schetynówek”.

Poseł Jarosław Górczyński napisał:

Dzięki środkom z budżetu państwa oferowanych w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych realizowanego w latach 2008-2011 wyremontowano i zmodernizowano ponad 6 tys. km dróg lokalnych. Co roku z budżetu państwa na budowę lub przebudowę tych dróg  rząd przeznaczał około 1 mld zł, a drugie tyle dokładały samorządy. Celem programu była taka przebudowa, budowa lub remonty ważnych odcinków dróg lokalnych, by zostały one połączone z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Popularne  „Schetynówek” były pożądanymi przez każdy samorząd inwestycjami, bo wsparcie środkami z centralnego budżetu sięgało 50% inwestycji. Warunkiem było aplikowanie o środki i pozytywna kwalifikacja projektu. Samorządy z wyprzedzeniem planowały, które drogi i ulice zgłoszą do programu, przygotowując projekty techniczne i pozwolenia na budowę.

Rząd zdecydował o kontynuowaniu programu przebudowy dróg lokalnych, który będzie realizowany w latach 2012-2015. Nowy etap “Schetynówek” ma być realizowany pod nazwą “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z nowym programem, w 2012 r. rząd ma przekazać samorządom na realizację zadań drogowych 200 mln zł, w latach 2013-2015 – 3 mld zł – po miliardzie w każdym roku – co oznacza łączne dofinansowanie na poziomie 3,2 mld zł.  Zakłada się, że druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont nieco ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych corocznie około 4 tys. 150 km dróg lokalnych.

Finansowanie nastąpi jednak na innych zasadach. Obecnie samorząd ubiegający się środki może liczyć na nie więcej niż pokrycie 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji i jednocześnie nie więcej niż milion zł.

I tu pojawił się problem. Samorządy masowo zrezygnują ze złożenia wniosków o dofinansowanie budowy „Schetynówek”. Wszystko za sprawą wspomnianej zmiany warunków finansowania. Wyższych nakładów związanych z budową dróg samorządy nie są w stanie już ponieść, dlatego rezygnują z programu. A przecież stan wielu dróg jest fatalny, natomiast ten program dla gmin i powiatów stanowił jedyną możliwość zmiany tego stan rzeczy. Nie muszę chyba też przekonywać, że zmiana finansowania „Schetynówek” może opóźnić rozwój regionów.

 

Poseł Jarosław Górczyński zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z następującymi pytaniami:

czy cięcie wydatków po raz kolejny ma się odbywać kosztem bezpieczeństwa naszych obywateli?

– czy nie sądzi Pan Minister, że przy obecnych założeniach i zmianie warunków finansowania, druga część hasła pod jakim ma być realizowany II etap „Schetynówek” – przypomnę – „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” staje się kuriozalne, a wręcz śmieszne?

Odpowiedzi na pytanie udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński:

(…)Tytułem przypomnienia: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II. Bezpieczeństwo – dostępność– rozwój”, ustanowiony uchwałą z września 2011 r., jest, jak pan wspomniał, instrumentem rządu kierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, który ma służyć rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem i modernizacją lokalnej infrastruktury. Program zdobył uznanie – podobnie jak program dotyczący boisk „Orlik” – w wyniku efektywnej i celowej współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej. Wydano na ten program ponad 6 mld zł i zbudowano – tak, potwierdzam, ma pan dobre informacje – ponad 8 tys. km dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. Stan finansów państwa i efekty tego programu pozwoliły na zaproponowanie nowej edycji na lata 2012–2015 w wymiarze 3,2 mld zł. Niemniej parlament przyjął, jako że to parlament decyduje ostatecznie o kształcie budżetu na rok 2012, kwotę 200 mln zł, a o kwocie na rok 2013 będzie decydował. (…) To znaczy wrócę do 2012 r., do kwestii zmienionych zasad, rzeczywiście krytykowanych przez stronę samorządową, zakładających udział samorządu w wysokości 70% oraz 30% po stronie rządowej. Było to spowodowane mizerią budżetową z jednej strony, a z drugiej strony próbą efektywnego rozwinięcia tego programu w sensie infrastrukturalnym, tzn. w taki sposób, żeby ci, którzy są najbardziej zdeterminowani, włączali się do tego programu. Efekt ten mieliśmy oglądać i monitorować. Doświadczenie tego roku pokazuje, że rzeczywiście ci najbardziej zdeterminowani włączali się do tego programu. Ale jest także druga konstatacja, która sprowadza się do tego, że włączali się ci najbardziej efektywni finansowo, czyli jest to proces, który ogranicza możliwość dostępu do tego programu biedniejszych samorządów, mówiąc wprost. W dniu 4 września rząd przyjął projekt budżetu, który finalnie będzie poddany decyzji tej Izby, i przyjął w tym zakresie, że w roku 2013 na ten program będzie przeznaczone 500 mln zł, czyli 2,5 razy więcej niż w 2012 r., ale zgoda, że mniej, niż planowano przy uchwalaniu przez Radę Ministrów programu na lata 2012–2015. Niemniej w ślad za tą decyzją Rady Ministrów w naszym ministerstwie podjęliśmy prace zmierzające do tego, aby rzeczywiście nie było barier dla biedniejszych samorządów, czyli przywracamy realia z punktu widzenia dofinansowania dróg lokalnych takie, jakie były przyjęte w I edycji, czyli 50% na 50%, bez ograniczenia do miliona złotych. Mam nadzieję, że z jednej strony to pokaże, iż rzeczywiście to był dobry kierunek, a z drugiej stronychciałbym powiedzieć, co wszyscy wiemy, że realizacja tego programu ma uznanie nie tylko w środowisku samorządowców czy posłów. Toczą się także rozmowy przedstawicieli rządu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który jest zainteresowany wsparciem finansowym tego programu jako jednego z programów ciekawych i efektywnych. Tak że na dzisiaj jesteśmy w trakcie uzgodnień zmiany uchwały dotyczącej programu, jak również zmiany treści zawartych w rozporządzeniu dotyczących dofinansowania, mówiąc wprost: zmiany proporcji 30% na 70% na proporcję 50% na 50%. Dziękuję bardzo.

sp r a w o z d a n i e st e n o g r a f i c z n e na www.sejm.gov.pl