Aktualności

Z WIZYTĄ W BRUKSELI

W dniach 19-20 września poseł Jarosław Górczyński wraz z grupą parlamentarzystów przebywał z wizytą studyjną w Brukseli.

„Wizyta w Brukseli pozwoliła nam zapoznać się ze stanem prac nad nowymi ramami finansowymi Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Bardzo miło było słyszeć pochlebne opinie o Polsce. „Stary” trzon UE jest zainteresowany zacieśnieniem współpracy z naszym krajem. Funkcjonuje opinia, że Polska jest jeszcze zdrowym organizmem w „zainfekowanej” różnymi chorobami Unii. Dla nas bardzo ważne istotne jest, aby strumień pieniędzy z nowego finansowania trafił w takiej samej bądź większej kwocie tj. 77 – 83 mld euro. Pieniądze te mogą wesprzeć koło zamachowe gospodarki, bo Polska potrzebuje jeszcze dużo inwestycji” – powiedział poseł

Istotnym tematem spotkań były również zagadnienia związane z „zieloną” energią w kontekście projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Poruszano kwestię niestabilności systemów energetycznych spowodowanych nadmierną ilością energii wiatrowej lub jej brakiem, w szczególności za strony Niemiec.

„Zajmowaliśmy się również zagadnieniem ewentualnego przestawienia elektrowni węglowych na elektrownie gazowe w oparciu o gaz łupkowy. Oczywiście w kontekście perspektywy – zaznaczył Jarosław Górczyński”.

Parlamentarzyści spotkali się również z prof. Jerzym Buzkiem i euro parlamentarzystami. W trakcie spotkania rozmawiano o rozwoju gospodarczym Polski i zabezpieczeniu pieniędzy dla rolników.