Aktualności

UTW PODSUMOWAŁ ROK AKADEMICKI

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Św. podsumowali kolejny rok akademicki. Posła Jarosława Górczyńskiego reprezentowała jego asystentka Agnieszka Rogalińska. W imieniu posła gratulowała „promocji” na następny rok oraz sukcesów w realizacji edukacyjnych założeń. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBIP skupia ponad 300 osób w wieku emerytalnym zainteresowanych możliwością kształcenia ustawicznego.

Do najważniejszych celów m.in. należą:

upowszechnianie różnych form działalności edukacyjnej (wykłady plenarne, seminaria, szkolenia)

promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

wspieranie twórczych inicjatyw kulturalnych wśród osób starszych

ochrona dziedzictwa i kultury miasta Ostrowca i regionu świętokrzyskiego

aktywizacja społeczna i poprawa życia seniorów

Spotkanie zakończono wspólnym śpiewem.