Aktualności

PRZYGOTOWANIA DO EURO 2012

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyła się debata w sprawie sprawozdania Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Wziął w niej udział poseł Jarosław Górczyński. Poniżej treść wystąpienia.

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym przedstawić stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 (druk nr 249)

 . Wspomniany projekt zakłada dodanie w ustawie z dnia 7 września 2007 r. art. 38a, którego zakres odnosi się do niestosowania ograniczeń w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska w Portach Lotniczych: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice, Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Chopina w Warszawie.

 W związku z udzieleniem gwarancji nr 18 dotyczącej niewprowadzania żadnych ograniczeń w zakresie lotów nocnych w okresie rozpoczynającym się na tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw Europy i upływającym trzy dni po meczu finałowym tego turnieju, a także obecnie obowiązującymi ograniczeniami, zachodzi potrzeba zmian prawnych. Biorąc pod uwagę odpowiednie skoordynowanie logistyczne w ruchu lotniczym wynikające z faktu przewidywanej obsługi 27 404 operacji slotowych, które ma pozwolić na szybsze i sprawniejsze przemieszczanie 16 drużyn narodowych i ich kibiców, uważamy za zasadne wprowadzenie takich ułatwień. Na podstawie strategii transportowej UEFA na Euro to publiczny transport ma odegrać kluczową rolę w przemieszczaniu grup kibiców. Istotnymi elementami są duże potoki podróżnych, ich koncentracja w określonych dniach i porach, specyficzne wymagania podróżnych, bardzo duża rola kolei jako środka niezależnego od dróg i lotnictwa. Zakłada się, że ze względu na jakość oraz stan infrastruktury transportu naziemnego, z transportu lotniczego może korzystać znacznie więcej pasażerów niż podczas innych turniejów.

 Z uwagi na niespotykane w dotychczasowej praktyce organizacji turniejów UEFA odległości pomiędzy miastami, w których rozgrywane będą mecze – między Gdańskiem a Donieckiem odległość wynosi 1900 km – a także stan infrastruktury kolejowej oraz drogowej w Polsce i na Ukrainie, UEFA przyjęła wariant pesymistyczny zakładający większe natężenie ruchu lotniczego w portach lotniczych. Niestety potwierdzają to dane dotyczące wykonania inwestycji wartych łącznie około 95 mld zł, tj. około 40% planowanych dróg, około 65% zmodernizowanych torów kolejowych. Najlepiej przygotowane są lotniska. Jednocześnie liczba pasażerów będzie zależała od drużyny, za którą będą podróżować kibice, oraz fazy turnieju.

 Największe natężenie ruchu przewiduje się od momentu rozpoczęcia ćwierćfinałów. Ruch lotniczy związany z Euro 2012 powiększy występujący już ruch lotniczy regularny i czarterowy. Należy uznać, że w każdym z rozważanych dni liczba dodatkowych operacji lotniczych może być dwukrotnie wyższa niż liczba dodatkowych samolotów czarterowych. Między innymi w tym celu prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadził procedurę koordynacji, która pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej infrastruktury portu lotniczego poprzez dostosowanie operacji w porcie lotniczym do przepustowości istniejącej infrastruktury lotniska, przyczyniając się tym samym do zapewnienia płynności i jakości obsługi pasażerów oraz bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie sprawnego, szybkiego transportu osób na Euro 2012, a zarazem podkreślenie znaczenia Polski jako dobrego współgospodarza turnieju piłkarskiego i wypromowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

 Projektowana ustawa ma charakter epizodyczny i nadzwyczajny, zaś organizacja mistrzostw Euro 2012 powinna pozytywnie wpłynąć na gospodarkę. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze propozycję zmiany ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dziękuję bardzo.