Aktualności

Z energią w tle

W dniach 6-8 marca w Kielcach odbyły się XV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Uczestniczył w nich poseł Jarosław Górczyński. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak. Poseł Jarosław Górczyński jako Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki otwierał XII Konferencję “Odnawialne źródła energii – ENEX 2012”.

ENEX oraz towarzyszące im Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz V Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON to wystawy łączące tak ważne gałęzie gospodarki jak energia, segregacja i utylizacja odpadów, energia odnawialna i gospodarka wodno-ściekowa.