Aktualności

10 posiedzenie sejmu

14 marca podczas 10 posiedzenia sejmu poseł Jarosław Górczyński złożył oświadczenie w sprawie uhonorowania pamięci parlamentarzystów poprzednich kadencji zasłużonych w środowiskach lokalnych – w tym zmarłego w 2009 roku posła Leszka Bugaja.

Jednocześnie do prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego został złożony wniosek, który poparły wszystkie kluby radnych o nadanie jednej z nowych ulic w mieście imienia Leszka Bugaja. Wniosek trafi na najbliższą sesję Rady Miasta.