Aktualności

Jarosław Górczyński w Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

W dniu 19 listopada 2011 roku została powołana Sejmowa Komisja ds Unii Europejskiej, której członkiem został poseł Jarosław Górczyński.

Komisji przewodniczą:
Pomaska Agnieszka /PO/ przewodniczący
Fotyga Anna /PiS/ zastępca przewodniczącego
Gałażewski Andrzej /PO/ zastępca przewodniczącego
Olechowska Alicja /PO/ zastępca przewodniczącego
Sztorc Andrzej /PSL/ zastępca przewodniczącego

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.