Aktualności

Obchody 15 sierpnia

Jarosław Górczyński reprezentował władze Ostrowca Świętokrzyskiego na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Odczytał list do mieszkańców w imieniu prezydenta Ostrowca Jarosława Wilczyńskiego. W piśmie wspomniano m.in. uczniów gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza, który polegli w czasie wojny polsko- bolszewickiej.
– Ci młodzi ludzie wyjeżdżali na front licząc się z tym, że mogą już nie zobaczyć swoich rodzin, przyjaciół, nauczycieli. Lecz wzywało ich poczucie obowiązku i odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny, która dopiero co wróciła na mapę polityczną Europy. Za ten czyn należy im się najwyższy szacunek – mówił Jarosław Górczyński. – Charles de Gaulle powiedział kiedyś: „Naród to coś więcej niż klub konsumentów”. Czy o tym pamiętamy? Patriotyzm to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Czy jesteśmy dobrymi Polakami, dobrymi ostrowczanami? Niech każdy w sercu odpowie sobie na to pytanie.
Wiceprezydent razem z przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Kotasiakiem złożyli wieniec od pomnikiem mieszkańców Ostrowca – ofiar wojny z 1920 roku.